ประเภทของพัดลมโรงงาน มีกี่ประเภท

ประเภทของพัดลมโรงงาน

พัดลมโรงงานมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะและการใช้งานที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละสถานที่ ประเภทหลัก ๆ ของพัดลมโรงงาน ได้แก่: 1.พัดลมแบบ Axial (พัดลมแกนเพลา): 2.พัดลมแบบ Centrifugal (พัดลมแรงเหวี่ยง): 3.พัดลมกันระเบิด (Explosion Proof Fans): 4.พัดลมติดผนัง (Wall-Mounted Fans): 5.พัดลมตั้งพื้น (Floor Fans): 6.พัดลมแบบพิเศษ (Specialty Fans): 7.พัดลมระบายอากาศ ทำหน้าที่ระบายอากาศร้อนและความชื้นออกจากโรงงาน นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โรงงานผลิตสารเคมี โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 8.พัดลมดูดควัน ทำหน้าที่ดูดควันและฝุ่นละอองออกจากพื้นที่การทำงาน นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โรงงานผลิตยา เป็นต้น 9.พัดลมขับอากาศ ทำหน้าที่ขับอากาศร้อนหรืออากาศเสียออกจากโรงงาน นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานผลิตเซรามิก โรงงานผลิตปูน เป็นต้น 10.พัดลมไอน้ำ ทำหน้าที่พ่นละอองน้ำเพื่อระบายความร้อนและความชื้นออกจากโรงงาน นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม […]